Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2015

drina
08:34
drina
08:32
Myśl o tym kto będzie cię nosił na rękach. Nie żryj na noc
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viawithoutworry withoutworry
08:32
8907 84cd
Reposted frombabyface babyface viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
08:32
1819 77c3 500

nostalgia-and-then-some:

i had the best day today

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaIriss Iriss

May 13 2015

drina
17:40
9155 0062
Reposted fromrol rol viana-zakrecie na-zakrecie
drina
17:40
Reposted frommayamar mayamar viatwice twice
drina
17:36
drina
17:33
Life is too short to be serious.
— Cory Monteith
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viacytaty cytaty
drina
17:25
Działała między nimi jakaś chemia, ale z rodzaju tych, których efektem jest ewakuacja budynku
— Pratchett, Carpe jugulum
Reposted frommgv4 mgv4 viacytaty cytaty
drina
17:21
3442 bcc8 500
M. Halber
Reposted fromchlebemzkarbidem chlebemzkarbidem viacytaty cytaty
drina
17:02
7274 c174
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
17:01
17:01
3939 36b0
Reposted fromLauderdak Lauderdak vialugola lugola
16:58
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
Reposted fromjozefspace jozefspace viasognito sognito
drina
16:58
Życie to coś, co dzieje się obok nas, gdy jesteśmy zajęci układaniem planów.
— John Lennon
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
drina
16:58
Każdy powinien przeżyć prawdziwą miłość, a ona powinna trwać przynajmniej do końca jego życia.
— John Green - Gwiazd naszych wina
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazucha zucha
drina
16:58
Grunt to uniknąć nadinterpretacji. Nadinterpretacja to zło.
— B
Reposted frombiedrona biedrona viazucha zucha
drina
16:57
Jego domknięte wokół niej ręce to było jedyne bezpieczne miejsce na ziemi.
— Zofia Nałkowska
Reposted fromsomethingmore somethingmore viacytaty cytaty
drina
16:57
5016 08ee
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viacytaty cytaty
16:56
2203 1fd8 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl